لیست سرور های اختصاصی ما.

لیست سرور های اختصاصی با توجه به نرخ روز محاسبه می شود لطفا برای اطلاع دقیق تماس بگیرید.

پلان برنزی

244 هزارتومان

ماهانه
 • E3-SAT-1-16
 • Intel Xeon E3-1225v2
 • 4c/4t
 • 16GB DDR3 1333 MHz
 • SoftRaid 2x2TB SATA

پلان نقره ای

277 هزارتومان

ماهانه
 • E3-SAT-2-32
 • Intel Xeon E3-1225v2
 • 4c/4t
 • 32GB DDR3 1333 MHz
 • SoftRaid 2x2TB SATA

پلان طلایی

299 هزارتومان

ماهانه
 • E5v2-SAT-1-32
 • Intel Xeon E5-1620v2
 • 4c/8t
 • 32GB DDR3 ECC 1333 MHz
 • SoftRaid 2x2TB SATA
سرور سی پی یو هسته رم هارد قیمت/ماهانه سفارش
OP-SAT-1-32 AMD Opteron 4334 6c/6t 32GB DDR3 ECC 1333 MHz SoftRaid 2x3TB SATA 236 هزار تومان ناموجود
SYS-SAT-1-16 Intel W3520 4c/8t 16GB DDR3 ECC 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 236 هزار تومان ناموجود
E3-SAT-1-16 Intel Xeon E3-1225v2 4c/4t 16GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 244 هزار تومان ناموجود
E3-SSD-1-16 Intel Xeon E3-1225v2 4c/4t 16GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 3x120GB SSD 244 هزارتومان ناموجود
SYS-SAT-1-32 Intel W3520 4c/8t 32GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 277 هزارتومان ناموجود
E3-SSD-2-32 Intel Xeon E3-1225v2 4c/4t 32GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 3x120GB SSD 277 هزارتومان ناموجود
E3-SAT-2-32 Intel Xeon E3-1225v2 4c/4t 32GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 277 هزارتومان ناموجود
E5v2-SAT-1-16 Intel Xeon E5-1620v2 4c/8t 16GB DDR3 ECC 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 319 هزارتومان ناموجود
E3-SAT-3-32 Intel Xeon E3-1245v2 4c/8t 32GB DDR3 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 299 هزارتومان ناموجود
E5v2-SAT-1-32 Intel Xeon E5-1620v2 4c/8t 32GB DDR3 ECC 1333 MHz SoftRaid 2x2TB SATA 277 هزارتومان ناموجود