ابزار های اشتراکی سئو

پکیج طلایی


 
450,000 تومان
ماهانه

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
دو دسترسی


ابزارهای اشتراکی سئو - پکیچ AI


 
350,000 تومان
ماهانه

ChatGPT plus
Wordhero
Quillbot
Rytr (soon)


شامل

ابزارهای اشتراکی سئو - پکیچ التیمیت


 
680,000 تومان
ماهانه

SEMrush
Moz pro
kwfinder (20 seach daily)
keywordtool.io
Skillshare
Grammarly
canva
wordhero (new)
wordtune (new)
ChatGPT plus (new)
Quillbot (new)
renderforrest (soon)
neuronwriter (soon)
invideo (soon)
دو دسترسی


پکیج نقره‌ای


 
320,000 تومان
ماهانه

SEMrush
Moz pro
canva


شامل

حساب اشتراکی KWFinder


 
220,000 تومان
ماهانه

20 جستجو روزانه
دارای آپ تایم بالا


ابزارهای اشتراکی سئو- حساب اشتراکی keywordtool


 
220,000 تومان
ماهانه

Keywordtool


شامل

حساب اشتراکی Moz


 
59,000 تومان
ماهانه

امکان استفاده نامحدود
دارای آپ تایم بالا


حساب اشتراکی Graphics


 
249,000 تومان
ماهانه

Envato (20 download per day)
Freepik (10 download per day)
canva
Creative fabrica


حساب اشتراکی SEMRush


 
200,000 تومان
ماهانه

امکان استفاده نامحدود
دارای آپ تایم 95 درصد